Cultuurmobiel in Knokke-Heist

Cultuurparticipatie
Logo Cultuurmobiel

Cultuurmobiel brengt, zoals de naam het doet vermoeden, cultuurbeleving dichter bij mensen die minder mobiel zijn. Het is gebaseerd op het systeem van de ‘Minder Mobielen Centrale’ (MMC), waar vrijwilligers instaan voor het vervoer van mensen met een lage mobiliteit en een beperkt inkomen. Dat kan voor een bezoek aan familie of kapper, een visite bij de dokter of boodschappen. Met de Cultuurmobiel moet het bijwonen van sociaal-culturele activiteiten ook weer mogelijk worden. Leden van Cultuurmobiel worden door vrijwilligers thuis opgehaald, waarna ze samen naar een voorstelling in het Cultuurcentrum gaan om na afloop veilig terug thuis gebracht te worden.

Drempels verlagen en eenzaamheidsgevoelens bij ouderen verminderen

De hoofddoelstelling is om een methode te vinden die de eenzaamheid bij ouderen kan verminderen door hen aan te zetten deel te nemen aan culturele voorstellingen. Het vervoer vormt vaak een drempel om dit doel te bereiken. Daarbovenop vormt ‘het alleen zijn’ een struikelblok: ouderen worden geconfronteerd met het feit dat ze ‘alleen’ binnenkomen, ‘alleen’ gaan zitten en ‘alleen’ naar huis gaan.

Met Cultuurmobiel proberen we die eenzaamheidsgevoelens bij ouderen te verminderen door een prettig moment te creëren dat men zal willen herbeleven in de toekomst. Het geeft mensen een fijn gevoel. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om ouderen actief, creatief en sociaal uit te dagen. Concreet willen we ouderen die lid zijn van de Minder Mobielen Centrale het aanbod van het cultuurcentrum in Knokke-Heist voorleggen.

Via het OCMW kunnen leden twee dagen op voorhand een rit aanvragen, waarna de medewerkers van de sociale dienst op zoek gaan naar een beschikbare chauffeur. Mensen die lid willen worden, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen: men geniet het voorkeurtarief bij de mutualiteit, beschikt niet over een eigen wagen en het openbaar vervoer nemen is geen evidentie. Voor de aansluiting wordt een jaarlijkse bijdrage van 10 euro gevraagd en voor iedere kilometer wordt er 0,33 euro rechtstreeks aan de chauffeur betaald. Met het nieuwe cultuurseizoen voor de deur zet het OCMW van Knokke-Heist in op de verdere bekendmaking van Cultuurmobiel om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van cultuur.

Terugblik na 4 jaar Cultuurmobiel: de drempels blijven hoog

Het idee past nog steeds mooi in het organisatorisch plaatje: met beperkte inspanning dankzij de bestaande Minder Mobielen Centrale waarbij we kunnen rekenen op het cultureel enthousiasme van de vrijwilligers. Toch bleef het verhoopte succes uit. Enerzijds bereiken we een beperkt publiek door de voorwaarden tot aansluiting bij de Minder Mobielen Centrale. Mensen die zich eenzaam voelen en interesse hebben in Cultuurmobiel, moeten eerst aan een reeks voorwaarden voldoen om zich te kunnen aansluiten bij de MMC. Zo valt een publiek dat wel degelijk baat zou hebben bij Cultuurmobiel, uit de boot. Anderzijds blijft een groot deel van het doelpubliek van het OCMW moeilijk te overtuigen. Er is geen interesse, men ontziet het om ’s avonds nog op stap te gaan, …

Wat we wel zien, is dat de personen die er gebruik van maken zeer tevreden zijn. We blijven dus inzetten op Cultuurmobiel en blijven proberen ouderen te overtuigen. De gebruikers zijn enthousiast over de werking van Cultuurmobiel, wij bieden hen hiermee ‘die avond waar ze al zo lang naar uitkijken’, wij bieden hen gezelschap en veilig vervoer voor hun avondje uit!

In het januarinummer (2019) van Actueel (het magazine van de Vlaamse Ouderenraad) verscheen een meer uitgebreide versie van dit artikel. 

Nele Debbaut
Sociale Dienst Knokke-Heist