Op 3 juli 2015 erkende de Vlaamse Regering de Vlaamse Ouderenraad vzw als relevante partnerorganisatie voor de periode van 1september 2015 tot 31 augustus 2020. Een terugblijk op het eerste werkjaar lees je in dit jaarverslag.

lees meer