Jaarverslag 2019-2020

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties in het vijfde en laatste werkjaar van de eerste erkenningsperiode sinds de lancering van Vlaamse Ouderenraad Lokaal. We overlopen ook een aantal mijlpalen van de voorbije 5 jaar.

De coronapandemie is alomtegenwoordig. Deze had natuurlijk een impact op de werking van het afgelopen jaar.Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om mensen fysiek samen te brengen voor vorming, ervaringsuitwisseling, ...Toch merkten we dat er nog steeds veel nood hieraan is. We speelden daarop in door o.a. de geplande studiedag later op het jaar via een digitaal alternatief aan te bieden.

Ondanks corona konden we heel wat realiseren de voorbije periode.Het vormingsprogramma en onze communicatiekanalen voor ouderenraden werden verder uitgebouwd.

Ook de barometer, de enquête waarmee we de werking van lokale ouderenraden in kaart brengen, werd opnieuw verwerkt in het rapport ‘Lokale ouderenraden in cijfers’.

We hielden vinger aan de pols in het evoluerend lokale participatielandschap. Onder de vorm van een webinar brachten we een debat op gang over de inspraak van ouderenraden in de evoluties.

Voorts namen we, in samenwerking met VVSG, de rol van de ouderenconsulent onder de loep via een bevraging aan ouderenbeleidsconsulenten en ouderenraden.