Jaarverslag 2017 - 2018

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar. Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Dit jaarverslag geeft je een overzicht van de realisaties in het derde werkjaar.

Het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het beleid' zag het levenslicht en op 1 juni vond de eerste studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’ plaats, gericht op een aantal belangrijke thema’s in aanloop naar de lokale verkiezingen. Ook nam Vlaamse Ouderenraad · Lokaal verdere initiatieven om lokale ouderenraden beter te informeren: de website ouderenraden.be staat in de steigers en zal op dat vlak een belangrijke rol spelen. Bovendien hielden we ook dit jaar via een barometerbevraging een vinger aan de pols met wat er leeft in de lokale ouderenraden.