Jaarverslag 2018-2019

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal neemt al 4 jaar initiatieven die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. 

In 2018 – 2019 focusten we ons op de nieuwe samenstelling van lokale ouderenraden. Om antwoord te bieden op vragen hieromtrent, lanceerden we zowel de website www.ouderenraden.be, een vorming op maat van nieuwe vrijwilligers van lokale ouderenraden, als de brochure 'De stem van ouderen in de gemeente. Ouderenraden in vraag en antwoord'. Die brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden de weg. Verder trok Vlaamse Ouderenraad · Lokaal ook nieuwe vrijwilligers aan om onze vormingsprogramma’s mee uit te dragen.