Visietekst 'Beleidsparticipatie van ouderen'

De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden. Deze visie benadrukt het belang van de participatie van ouderen aan beleidsvoorbereiding en beleidsbeïnvloeding en vertrekt vanuit de uitdagingen voor de toekomst.