Barometer - Rapport 2019

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bevroeg voor de derde keer de lokale ouderenraden. Deze keer over het werkingsjaar 2017.  De resultaten van deze bevraging ontdek je in het barometerrapport waarin zowel de werking, ondersteuningsnoden als toekomstwensen van lokale ouderenraden worden belicht. In totaal namen 140 ouderenraden deel. Zij tonen een grote mate van bedrijvigheid aan.

Maar liefst 85% bracht minstens één formeel, schriftelijk advies uit. De meest voorkomende adviesthema’s blijken ‘mobiliteit’ en ‘publieke ruimte en gebouwen’ te zijn. Over de verschillende ondersteuningsbronnen waarop ze kunnen terugvallen, zijn de ouderenraden over het algemeen positief. Het meest gewaardeerd is de gemeentelijk ambtenaar met een tevredenheidsscore van 92%. Ook de Vlaamse Ouderenraad scoort goed, zo blijkt het vormingsaanbod een groot praktisch nut te hebben en geeft meer dan driekwart van de ouderenraden aan dat ze interesse hebben om in de toekomst een vorming te volgen.