Deze 'checklist leeftijdsvriendelijke gemeenten' is een instrument om de leeftijdsvriendelijkheid van de gemeente globaal in kaart te brengen.

lees meer

De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden.

lees meer