Barometer - Rapport 2020

Aan de hand van een barometerbevraging tracht Vlaamse Ouderenraad · Lokaal regelmatig zicht te krijgen op de werking, ondersteuning en toekomstwensen van de lokale ouderenraden. Ook in 2019 deden we een bevraging. Dat was een bijzonder jaar met veel vernieuwing. De start van een nieuwe lokale bestuursperiode betekent in veel gemeenten dat ook lokale adviesraden opnieuw samengesteld werden. Daarnaast dienden de gemeentebesturen ook hun meerjarenplan op te stellen, wat ook een invloed heeft op de werking van lokale ouderenraden.

In dit rapport vind je de belangrijkste resultaten van de vierde barometerbevraging van 2019.

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bedankt alle ouderenraden die deelnamen aan de bevraging. Dankzij jullie wordt duidelijk welke trends er leven binnen lokale ouderenraden. Onze werking zal hier ook in de toekomst verder op inspelen.