Ziekenhuis slaat de handen in elkaar met lokale ouderenraad

12 augustus 2020
Zorg & gezondheid

De meeste ouderen moeten minstens af en toe in het ziekenhuis zijn. Ze bezoeken er familie en vrienden, gaan er op controle bij een specialist of worden er opgenomen voor een behandeling. Toch is een bezoek aan het ziekenhuis voor ouderen vaak een grote uitdaging. Om de ouderenwerking in het ziekenhuis kracht bij te zetten ging het AZ Nikolaas in zee met de lokale ouderenraad van Beveren. Samen zoeken ze uit hoe het ziekenhuis getransformeerd kan worden in een ouderenvriendelijke omgeving.

“Met een aantal collega’s dachten we na over hoe we de ouderenwerking in het ziekenhuis kracht konden bijzetten. In onze zoektocht botsten we op een model uit het buitenland: het Senior Friendly Hospital. In het Nederlands, een ouderenvriendelijk ziekenhuis,” licht Kenny De Cuyper, de trekker vanuit het AZ Nikolaas toe. “We wilden hier graag ook ouderen zelf bij betrekken. In de lokale ouderenraad vonden we de ideale partner.” “Als lokale ouderenraad waren we meteen enthousiast om hieraan mee te werken,” vult Bernice De Maeyer, voorzitster van de lokale ouderenraad, aan. “We willen natuurlijk dat het ziekenhuis zo goed mogelijk aansluit op de noden van de patiënten. En we hoopten zo de drempel voor ouderen om naar het ziekenhuis te gaan voor consultaties en behandelingen te verlagen.”

“We hebben een rondleiding gekregen door het ziekenhuis, we mochten er op bezoek als mystery guests en we zijn ook betrokken bij de werkgroep die de ouderenvriendelijke omslag in het ziekenhuis probeert waar te maken. Het geeft een goed gevoel dat het ziekenhuis openstaat om te luisteren naar de ervaringen van ouderen,” vertelt Bernice. “Uit die samenwerking kwamen enkele interessante suggesties die we zo veel mogelijk in de praktijk proberen brengen. We voorzien nu bijvoorbeeld enkele parkeerplaatsen voor ouderen aan de ingang van het ziekenhuis en we werkten onze communicatie bij. Je kunt natuurlijk niet alles van de ene op de andere dag veranderen. Maar we zijn alvast enthousiast over deze eerste stappen richting meer cliëntparticipatie.”

Ook de lokale ouderenraad is erg positief over de samenwerking. “Het was op zich al fijn dat we het ziekenhuis in onze buurt beter leerden kennen. Voor ons was het bovendien een kans om ook eens onze visie op goede zorg in het ziekenhuis te geven. Ouderen zijn soms een vergeten groep, er wordt niet meer naar ons geluisterd. Maar nu kregen we een plek in die werkgroep en mochten we onze ervaringen delen.” Of en hoe het traject verdergaat is, onder andere door de coronacrisis, onduidelijk. Bernice stelde het project alvast voor tijdens een samenkomst van het Regionale Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). "De lokale ouderenraden die daar aanwezig waren, waren erg enthousiast. Misschien kunnen andere lokale ouderenraden zelf wel toenadering zoeken bij een ziekenhuis in hun buurt om samen zo’n participatietraject op te starten?”

Meer weten? In onze rubriek 'In de kijker' vind je een uitgebreid interview met de initiatiefnemers.