Werking ouderenraden
Overname ISO en RPO
Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en de Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) over. In die platformen wisselen lokale ouderenraden en ouderenverenigingen informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid. Daarmee komt er een nieuwe dynamiek, die moet leiden tot een sterkere inspraak op lokaal én Vlaams niveau.
Zorg & Gezondheid
Dementievriendelijke gemeente
In Vlaanderen en Brussel leven meer dan 141.000 personen met dementie. En dat aantal zal omwille van de toenemende vergrijzing meer dan verdubbeld zijn tegen 2070. Hoog tijd dus om werk te maken van een dementievriendelijke gemeente!
Welzijn & Sociaal contact
Dementievriendelijke gemeente
Je hebt de term dementievriendelijkheid vast wel al eens horen waaien, maar is het ook duidelijk wat die term precies betekent en welke concrete acties eraan verbonden kunnen worden? Nog niet helemaal? Vlaamse Ouderenraad • Lokaal helpt je graag op weg! In de vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ gaan we op zoek naar de betekenis van dementievriendelijkheid en gaan we samen op weg naar meer aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in jouw gemeente.
Zorg & Gezondheid
Ontzorgen Mechelse mantelzorgers
Een mantelzorger zorgt op regelmatige basis voor een zorgbehoevende partner, een (schoon)ouder, een kind, een buur of een goede vriend. Er bestaan verschillende premies waar een zorgvrager of een mantelzorger recht op heeft, maar elke premie kent voorwaarden en aanvraagprocedures. Ook stad Mechelen voorzag een mantelzorgpremie voor Mechelse mantelzorgers. Maar recent besliste de stad om mantelzorgers niet enkel financieel te ondersteunen.
Zorg & Gezondheid
Zorgzame buurt
Minister van Welzijn Wouter Beke lanceerde midden vorig jaar een oproep om projecten rond zorgzame buurten te financieren. Het doel? Zorgzame buurten verder uitbouwen via partnerschappen met onder andere lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties. Alsook via het bieden van coaching en ondersteuning aan de geselecteerde projecten. Maar wat houdt die ondersteuning precies in?
Welzijn & Sociaal contact
Kwetsbaarheidsmeting Koekelare
Koekelare, een West-Vlaamse gemeente, organiseert sinds 2017 kwetsbaarheidsmetingen. Met zo’n meting wil het Sociaal Huis de strijd aangaan tegen vereenzaming bij ouderen. Een initiatief waar de Vlaamse Ouderenraad graag meer over wil weten. Daarom gingen we in gesprek met Stijn Ramboer, schepen van senioren en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
Welzijn & Sociaal contact
Labo Ouderenbeleid
Vlaamse Ouderenraad·Lokaal, VVSG en VUB organiseren opnieuw een gratis Labo Ouderenbeleid. Daarin staat uitwisseling centraal tussen leden van de ouderenraden, ambtenaren en schepenen ouderenbeleid. De deelnemers gaan aan de slag met gedeelde uitdagingen. En samen zoeken ze naar verbindende oplossingen. Geprikkeld? Schrijf je nu in!