Werking ouderenraden
Overname ISO en RPO
Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en de Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) over. In die platformen wisselen lokale ouderenraden en ouderenverenigingen informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid. Daarmee komt er een nieuwe dynamiek, die moet leiden tot een sterkere inspraak op lokaal én Vlaams niveau.
Welzijn & Sociaal contact
Zorgzame Buurt Bevel
Van maart 2022 tot februari 2024 willen meer dan 100 projecten in Vlaanderen en Brussel ervoor zorgen dat hun buurt omgetoverd wordt tot een zorgzame buurt. Een buurt waar iedereen zich thuisvoelt, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte.  Daarvoor krijgen ze ondersteuning van de Vlaamse overheid. Om meer te weten te komen over het doel van Zorgzame Buurten, ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met drie projecten uit verschillende regio’s. We schotelden de initiatiefnemers elk drie snelle vragen voor, om inzicht te krijgen in hun ambities.
Welzijn & Sociaal contact
Dementievriendelijke gemeente
Je hebt de term dementievriendelijkheid vast wel al eens horen waaien, maar is het ook duidelijk wat die term precies betekent en welke concrete acties eraan verbonden kunnen worden? Nog niet helemaal? Vlaamse Ouderenraad • Lokaal helpt je graag op weg! In de vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ gaan we op zoek naar de betekenis van dementievriendelijkheid en gaan we samen op weg naar meer aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in jouw gemeente.
Zorg & Gezondheid
Dementievriendelijke gemeente
In Vlaanderen en Brussel leven meer dan 141.000 personen met dementie. En dat aantal zal omwille van de toenemende vergrijzing meer dan verdubbeld zijn tegen 2070. Hoog tijd dus om werk te maken van een dementievriendelijke gemeente!
Werking ouderenraden
stem van ouderen
Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Onze brochure 'De stem van ouderen in de gemeente - Ouderenraden in vraag en antwoord' wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg. Je leest in de brochure bovendien heel wat getuigenissen van ouderen die zich reeds engageren in een ouderenraad én je ontdekt er heel wat verwezenlijkingen van lokale ouderenraden in gans Vlaanderen.
Welzijn & Sociaal contact
Kwetsbaarheidsmeting Koekelare
Koekelare, een West-Vlaamse gemeente, organiseert sinds 2017 kwetsbaarheidsmetingen. Met zo’n meting wil het Sociaal Huis de strijd aangaan tegen vereenzaming bij ouderen. Een initiatief waar de Vlaamse Ouderenraad graag meer over wil weten. Daarom gingen we in gesprek met Stijn Ramboer, schepen van senioren en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
Welzijn & Sociaal contact
Labo Ouderenbeleid
Vlaamse Ouderenraad·Lokaal, VVSG en VUB organiseren opnieuw een gratis Labo Ouderenbeleid. Daarin staat uitwisseling centraal tussen leden van de ouderenraden, ambtenaren en schepenen ouderenbeleid. De deelnemers gaan aan de slag met gedeelde uitdagingen. En samen zoeken ze naar verbindende oplossingen. Geprikkeld? Schrijf je nu in!