Verkiezingen
lokaal memorandum
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
Welzijn & Sociaal contact
De Zorgmantel
Midden 2022 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om verschillende Zorgzame Buurtenprojecten te ondersteunen. Meer dan een jaar later polst de Vlaamse Ouderenraad bij vier gekozen projecten hoe het ondertussen gaat met hun Zorgzame Buurt. Wat heeft de buurt al verwezenlijkt? Botste het project op drempels? En wat zijn de toekomstplannen?  
Welzijn & Sociaal contact
bepaal je eigen verhaal
Krantenartikels, radio-interviews, filmpjes, sociale media, … Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad met succes de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. Met die campagne trapt de Vlaamse Ouderenraad het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Met een megafoon voor ouderen zelf. Want voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien, en tegelijk voelen zij zich daarover niet gehoord. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de groep waar het om gaat. Maak kennis met ‘Bepaal je eigen verhaal’!
Verkiezingen
Nieuwe vorming 'Ouderen verkiezen inspraak in 2024'
Elke zes jaar gaan er lokale verkiezingen door. En het mag dan nog veraf lijken, in 2024 is het opnieuw zover. Voor lokale ouderenraden zijn die verkiezingen een cruciaal moment. De nieuwe vorming van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal laat je weten welke initiatieven je als lokale ouderenraad kan ondernemen in aanloop naar die lokale verkiezingen.
Verkiezingen
Lokale verkiezingen
In oktober 2024 vinden de Belgische lokale verkiezingen plaats. Dat lijkt misschien nog veraf, maar lokale ouderenraden zijn al allerlei initiatieven op poten aan het zetten. Op zoek naar inspiratie?
Werking ouderenraden
Ouderen lokaal beleid
Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
Werking ouderenraden
stem van ouderen
Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Onze brochure 'De stem van ouderen in de gemeente - Ouderenraden in vraag en antwoord' wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg. Je leest in de brochure bovendien heel wat getuigenissen van ouderen die zich reeds engageren in een ouderenraad én je ontdekt er heel wat verwezenlijkingen van lokale ouderenraden in gans Vlaanderen.