Veiligheidskaart voor ouderen

19 maart 2019
Zorg & gezondheid

Met het ouder worden nemen de gevoelens van kwetsbaarheid en onveiligheid toe. Om in te spelen op deze gevoelens creëerde de gemeente Arendonk de veiligheidskaart voor ouderen. Deze kaart biedt niet alleen ouderen, maar ook mantelzorgers en hulpverleners, enige houvast in crisissituaties.

Op de kleine veiligheidskaart staat een schat aan informatie. Naast de persoonlijke informatie van de houder zelf, worden ook de gegevens van een contactpersoon vermeld en enkele medische gegevens zoals bloedgroep, eventuele aandoeningen, allergieën en medicatie. Bovendien was er nog een beetje plaats over voor enkele handige nummers, zoals dat van de huisarts, de politie, het antigifcentrum en Card Stop.

Bij de kleine kaart hoort ook een grotere kaart die thuis bewaard kan worden. Bijvoorbeeld door hem op de koelkast of het prikbord te hangen. Hierop zijn nuttige tips en informatie verzameld. Zo staan de telefoonnummers van ziekenhuizen en van de wachtdiensten van dokters, apothekers en tandartsen erop vermeld.

De uitwerking van de veiligheidskaart is gerealiseerd door een werkgroep met enkele leden van de ouderenraad en het administratief personeel dat instaat voor de ouderenwerking binnen de gemeente. De gezondheidsraad en andere gemeentelijke diensten zoals de noodambtenaar en Dringende Geneeskundige Hulp zijn geconsulteerd om hun input te geven, zodat er zeker geen belangrijke gegevens over het hoofd gezien werden.