Mobiele AED voor ouderenverenigingen

05 december 2018
Zorg & gezondheid
Seniorenraad Lommel

In het kader van het project Hartveilig Lommel, waarin de stad haar inwoners stimuleert om deel te nemen aan de opleiding reanimeren en defibrilleren van het lokale Rode Kruis, besloot de Lommelse seniorenraad over te gaan tot de aankoop van een mobiel AED-toestel. Dit toestel kan door alle ouderenverenigingen gratis ontleend worden voor hun activiteiten.

Ons doel is enerzijds het stimuleren van onze ouderen om deel te nemen aan de opleiding reanimeren en defibrilleren zodat ze levensreddende handelingen kunnen uitvoeren, en anderzijds een tool (AED) ter beschikking te stellen die effectief ingezet kan worden in geval van nood.

Verschillende verenigingen hebben al gebruik gemaakt van dit aanbod.