Extra ondersteuning voor Herentalse mantelzorgers

18 maart 2022
Zorg & gezondheid
Herentals mantelzorg

Als mantelzorger zorg je voor iemand uit je nabije omgeving. Dat kan een partner zijn, een kind of een ouder, een broer of een zus of een dichte vriend. Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Ze onderhouden niet enkel hun eigen gezin, ze nemen er plots nog een extra gezin bij. Stad Herentals wil mantelzorgers daarom ondersteunen waar het kan.

Nieuwsbrief

Sinds 2007 biedt stad Herentals mantelzorgers een mantelpremie aan. “Maar niet iedereen had recht op die premie. Mantelzorgers moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen”, vertelt Kristien Uytterhoeven, coördinator Bezoekersproject en Ouderencoach bij stad Herentals. “Daarom wilden we het aanbod uitbreiden, want Herentals wil toegankelijke zorg aanbieden op maat van iedereen.”

Een van die vormen van de nieuwe ondersteuning, is de nieuwsbrief die lokaal dienstencentrum Convent2 uitstuurt. “Sinds januari sturen we een nieuwsbrief uit naar mantelzorgers. Daarin staan er onder andere nuttige tips, informatie omtrent premies en tegemoetkomingen en uitleg over de mantelzorgcafés”, legt Uytterhoeven uit.

Mantelzorgcafé

Er is ook een werkgroep mantelzorg opgericht. Daarin zetelen verschillende mantelzorgorganisaties, die een aanbod op maat uitdenken. “De werkgroep stelde voor om mantelzorgcafés te organiseren. De cafés bestaan sinds 2019, maar door de coronapandemie zijn er nog niet veel bijeenkomsten kunnen doorgaan. Alle mantelzorgers uit Herentals of omliggende gemeenten zijn er welkom, en het doel is om het mantelzorgcafé maandelijks te organiseren. We geven tijdens de bijeenkomsten informatie aan mantelzorgers, of plannen een film of toneelstuk in dat over mantelzorg gaat. Mensen kunnen er ook hun persoonlijk verhaal doen, en als we individuele noden opvangen zorgen we ervoor dat die mensen de juiste ondersteuning krijgen.”

Om alle inwoners van de stad te informeren over het mantelzorgaanbod, verspreidt het lokaal dienstencentrum een brochure. “Ons netwerk bezorgt de brochure aan de doelgroep. En ook in onze nieuwsbrief, via de website van de stad, via informatieborden en via het stadskrantje worden mantelzorgers op de hoogte gebracht”, legt Uytterhoeven uit. “Huisartsen en apothekers vangen ook noden op.”

Begeleiding aan huis

Daarnaast heeft stad Herentals ook een bezoekersproject. “Wanneer mensen nood hebben aan ondersteuning of informatie, laten we een medewerker van het dienstencentrum bij die persoon thuis langsgaan. Die geeft de mantelzorger dan informatie over thuiszorg, premies en tegemoetkomingen.”

Het bereiken van mantelzorgers is een uitdaging, vindt Uytterhoeven. “Vaak zijn ze zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Of ze vergelijken zichzelf met anderen en minimaliseren hun eigen situatie. Ook hen overtuigen om deel te nemen aan bijvoorbeeld ons mantelzorgcafé is moeilijk. Maar al komt er maar een kleine groep langs, als die met een tevreden gevoel naar huis gaat zijn wij ook voldaan.”

LDC Convent2 werkt voor de mantelzorgcafés samen met de familiegroep (jong)dementie Herentals, Samana, de ziekenfondsen en CADO Herentals. Meer informatie over de mantelzorgondersteuning vind je hier.