Ouderengids Tielt

04 Oktober 2018
Ouderengids
Tielt

Op vraag en voorstel van de ouderenraad werd een ouderengids uitgewerkt met alle belangrijke info over verschillende belangrijke levensdomeinen.

De gids "Wijsgrijs 60+ gids: nuttige informatie voor ouderen" werd aan elk gezin in Tielt bezorgd. Verschillende mensen kwamen langs bij het Sociaal Huis om na te gaan of alle rechten gebruikt werden. Zowel de ouderen zelf, als hun jinderen, kwamen langs met vragen.

Er was een nauwe samenwerking tussen de leden van de ouderenraad en de verantwoordelijke van het sociaal huis. De gids werd nagelezen door een gepensioneerde leerkracht Nederlands. De foto's werden aangeleverd door de plaatselijke fotoclub. Dit geeft de gids een extra dimensie. We vroegen alle zorgaanbieders op het grondgebied of ze al dan niet opgenomen wilden worden. We kozen voor een duidelijke inhoudstafel, een groot lettertype.

Het gevolg was dat mensen weten dat ze met al hun vragen bij het Sociaal Huis of bij hun mutualiteit terecht kunnen. Mensen durven hun rechten nu meer opvragen.

De uitdaging was om zo volledig mogelijk te zijn. We weten dat bij het in druk gaan van de gids, sommige informatie al achterhaald kan zijn. Het is de bedoeling om wijzigingen via het maandelijkse stadsmagazine mee te geven.