In actie voor meer toegankelijke dienstverlening CM

26 februari 2020
Andere
CM-gebouw Schoten

Vorig jaar werd er beslist dat het CM-kantoor van Schoten niet langer vrij toegankelijk zou zijn. Door die beslissing kon je enkel nog terecht in het kantoor nadat je vooraf, online of telefonisch, een afspraak maakte. Geen unicum, in steeds meer gemeenten wordt er op die manier gewerkt. Wat wel uniek is, is de commotie die deze beslissing teweeg bracht.

Erik Maes, gemeenteraadslid voor CD&V en voorzitter van Beweging.net, kon zich niet vinden in deze manier van werken. Zijn vrees was dat er mensen uit de boot zouden vallen. Ouderen voor wie het niet evident is om een online afspraak te maken bijvoorbeeld. Erik besloot actie te ondernemen. Zo werd in de lokale nieuwsbrief van Beweging.net ruimte vrijgemaakt om het ongenoegen over deze beslissing onder de aandacht te brengen. Maar daar bleef het niet bij: Erik organiseerde ook een gespreksavond zodat de inwoners van Schoten in gesprek konden gaan met de stafmedewerkers van CM.

Zijn initiatief werd opgepikt door de lokale ouderenraad en de raad voor personen met een handicap. Ze besloten er mee hun schouders onder te zetten en mobiliseerden hun achterban. Op de gespreksavond waren uiteindelijk meer dan 50 personen aanwezig. Tijdens verschillende interactieve werkgroepen kregen de inwoners van Schoten de kans om hun bedenkingen en bezwaren aan te kaarten. Na deze gespreksavond verklaarde CM zich bereid om verder in overleg te gaan. Een kleine delegatie van Beweging.net, de lokale ouderenraad en de raad voor personen met een handicap engageerde zich hiervoor.

En met succes. In eerste instantie bood CM aan om enkele brievenbussen extra te voorzien en zo de dienstverlening weer wat meer nabij te maken. In samenspraak met de verschillende partners werden 7 mogelijke plekken opgesomd. 2 nieuwe bussen werden effectief geplaatst, waardoor er in het centrum om de 2 kilometer zeker een bus te vinden is.

Uiteindelijk werd er ook toegegeven aan de vraag om opnieuw een vrij toegankelijke en bemande balie te voorzien in het CM-kantoor. Voor een proefperiode van 4 maanden kunnen inwoners van Schoten op vrijdagvoormiddag met hun vragen bij de onthaalbalie terecht. Voor CM blijft telefonisch of online een afspraak maken wel de aangewezen manier van werken. Op die manier kunnen de medewerkers afspraken grondig voorbereiden en een goede dienstverlening verzekeren. De heropening van de onthaalbalie is een tegemoetkoming voor de mensen die hun weg niet vinden via die kanalen. Zij kunnen op vrijdagvoormiddag aan de onthaalbalie terecht en kunnen daar indien nodig een afspraak maken.

Het is nu aan de lokale ouderenraad en de raad voor personen met een handicap om dit aanbod breed bekend te maken. En daar zetten ze volop op in. Via het lokale infoblad, het parochieblad, de website van de gemeente, mond-tot-mondreclame, … hopen ze iedereen op de hoogte te brengen van de gewijzigde dienstverlening.