Jaarverslag 2020-2021

2020-2021 was het eerste werkjaar van de tweede erkenningsperiode van Vlaamse Ouderenraad- Lokaal. Met vaste waarden, maar ook met enkele nieuwigheden.

In september 2020 werd de Vlaamse Ouderenraad herbevestigd als partnerorganisatie voor een periode van 5 jaar. We maakten in 2020-2021 een doorstart en bouwden verder aan inspraak van ouderen op het lokale niveau. 

Lokale ouderenbeleidsparticipatie in coronatijden stond permanent op onze radar. Bovendien hadden we structureel aandacht voor het evoluerende participatielandschap.

​Een belangrijke realisatie was de digitale vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’. Voorts deelden we via www.ouderenraden.be en andere communicatiekanalen heel wat informatie en inspiratie voor en door ouderenraden.

Een nieuwigheid betreft de samenwerking met VVSG en VUB voor de Labo’s Ouderenbeleid. Daarin brengen we ouderenraden, ambtenaren en schepenen samen rond gedeelde uitdagingen binnen het lokaal ouderenbeleid.