Jaarverslag 2021-2022

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties in het zevende werkjaar sinds de

lancering van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal.