Advies veilige en valvrije Markt in Deinze

03 april 2019
Mobiliteit & toegankelijkheid

Enkele jaren geleden werd de Markt in Deinze volledig opnieuw aangelegd. Er was echter sprake van enkele schoonheidsfoutjes. Vooral de vele losliggende kasseien waren een doorn in het oog. Hierdoor was een valpartij immers nooit veraf. 

De Seniorenadviesraad (SAR) en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (STAPH) signaleerden samen dit probleem en gaven meteen ook enkele oplossingen mee. Het gemeentebestuur besloot op hun advies in te gaan. Er worden herstellingswerken gepland om van de Markt terug een veilige en valvrije plek te maken, ook voor wie minder mobiel is.

Toen de SAR via de media vernam dat dezelfde materialen gebruikt zouden worden bij een ander project in de stad, kaartten ze dit schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. De adviesraad vroeg om rekening te houden met hun eerdere advies en zo gelijkaardige problemen op een andere locatie te vermijden.