Verkiezingen
Om de noden en behoeften van de Hoeilaartse senioren te achterhalen, plaatste de gemeente een brievenbus in de bibliotheek. Daar kunnen ouderen een formulier in steken, waarop ze aangeven waar zij wakker van liggen. Die input wordt dan meegenomen in het memorandum.
lees meer
Verkiezingen
Via een vragenlijst met open vragen, gaan de leden van seniorenraad in Sint-Laureins langs bij de verenigingen die zij vertegenwoordigen. Zo hopen ze de noden van de oudere inwoners te achterhalen. Die resultaten geven hen input bij het opstellen van hun memorandum.
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Sint-Niklaas wil de vragen en noden van oudere inwoners in kaart brengen. Daarvoor ontwikkelde de raad een digitale vragenlijst. De resultaten zullen gebruikt worden om het memorandum van de adviesraad vorm te geven. 
lees meer
Verkiezingen
De vergrijzing is al enkele jaren een feit. Ook bij de Gistelse bevolking. Daarom vraagt de seniorenadviesraad - via het lokaal memorandum - aandacht voor de Gistelse ouderen. 
lees meer
Wonen
Seniorenraden hebben verschillende rollen, zoals informeren, adviseren en verbinden. Dat weet ook de seniorenraad van Ieper. In het kader van hun adviserende rol, werkten zij onlangs een advies uit rond het thema wonen.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Schoten werkte een memorandum uit, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Alle oudere inwoners van de gemeente mochten de inhoud van het memorandum mee helpen bepalen op een openbare brainstorm.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2018 gaan er in Kortenaken seniorenfeesten door. Eind 2022 ging de vierde editie door, die georganiseerd werd door het lokaal bestuur, de seniorenraad en seniorenverenigingen. Het seniorenfeest is niet alleen een ontspanningsnamiddag voor ouderen, het feest zamelt ook geld in voor goede doelen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Plaatsnemen in de trein van Edgard, en ondervinden hoe mensen met dementie zich voelen? Dat is het doel van deze escape game. De escape game gaat door in kasteel Wallemote in Izegem.
lees meer
Leren & digitale inclusie
Ben je 65-plus en woon je in de buurt van de Fransenplaats in Antwerpen? Dan kan je deelnemen aan een workshop sociale media. De workshops worden georganiseerd door buurthuis Unik. “We willen ouderen leren dat ze geen schrik moeten hebben van sociale media”, klinkt het bij lesgeefster Dominica Ceuleers.
lees meer
Werking ouderenraden
In cultuurcentrum De Mol ging recent het jaarlijkse seniorenforum door. Het forum is een infobeurs, en wordt georganiseerd door de Lierse seniorenadviesraad.
lees meer