Jaarverslag 2015 - 2016

Op 3 juli 2015 erkende de Vlaamse Regering de Vlaamse Ouderenraad vzw als relevante partnerorganisatie voor de periode van 1september 2015 tot 31 augustus 2020. Een terugblijk op het eerste werkjaar lees je in dit jaarverslag.

De partnerorganisatie van de Vlaamse Ouderenraad heeft als opdracht ouderen te ondersteunen om een lokaal inclusief ouderenbeleid te ontwikkelen en initiatieven te nemen die de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken.

Het eerste werkjaar stond in het teken van de opstart van de werkinstrumenten ter ondersteuning van lokale ouderenraden.