SLEUTEL AAN HET BELEID

Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden

Vorming "Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden"

Wil je bijdragen aan het versterken van de impact van ouderenraden? Leer meer over het beïnvloeden van het beleid en het opmaken van adviezen in de vorming ‘Sleutel aan het beleid - op maat van nieuwe leden in ouderenraden'.

Je komt in deze vorming meer te weten over het belang van lokale ouderenraden. Je krijgt inzicht in de werking van de gemeente (meerjarenplanning,…).
Je komt verder te weten welke stappen nodig zijn om een sterk advies aan het gemeentebestuur voor te leggen. 
Tijdens de vorming bespreken we enkele voorbeelden van adviezen. We reiken bovendien een stappenplan aan, waardoor je tips en inspiratie krijgt voor de opbouw van een advies. Ook het formaliseren en communiceren ervan komt aan bod.