CULTUURPARTICIPATIE

Vorming cultuurparticipatie

Vorming "Cultuurparticipatie op latere leeftijd"

Het beoefenen van kunst en het deelnemen aan cultuur heeft tal van positieve effecten. Voor ouderen zijn er vaak drempels waardoor zij niet (kunnen) participeren. Hoe kan je met de ouderenraad de deelname aan het culturele leven in je gemeente of stad stimuleren?  In deze vorming gaat de Vlaamse Ouderenraad dieper in op deze vraag en leren we van elkaar door middel van (positieve) voorbeelden. We leren een ludieke methode aan, namelijk de Cultuurscan, om je ouderenraad op weg te helpen een cultuurbeleid voor en door ouderen te ontwikkelen.