De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden.

lees meer

Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Deze brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg.

lees meer

In het tweede werkjaar doopten we de erkenning als partnerorganisatie om tot Vlaamse Ouderenraad · Lokaal.

lees meer

In 2016 verspreidde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal voor het eerst een barometerbevraging onder de lokale ouderenraden.

lees meer

Op 3 juli 2015 erkende de Vlaamse Regering de Vlaamse Ouderenraad vzw als relevante partnerorganisatie voor de periode van 1september 2015 tot 31 augustus 2020. Een terugblijk op het eerste werkjaar lees je in dit jaarverslag.

lees meer