Jaarverslag 2016 - 2017

In het tweede werkjaar doopten we de erkenning als partnerorganisatie om tot Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Onder die noemer lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

In 2016 - 2017 zetten we heel wat vormingen op. Ook nam Vlaamse Ouderenraad · Lokaal initiatieven om lokale ouderenraden te informeren. Verder houden we een vinger aan de pols met wat er leeft in de lokale ouderenraden, onder meer via de barometerbevraging. Je vindt in dit jaarverslag een overzicht van al deze activiteiten en realisaties.