Over Vlaamse Ouderenraad · Lokaal

De Vlaamse Ouderenraad is het erkend inspraak- en adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Onze organisatie vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

Ondersteuning aan het lokaal ouderenbeleid

De Vlaamse Ouderenraad kreeg in 2015 een bijkomende erkenning als partnerorganisatie van de Vlaamse Regering ter ondersteuning van het lokaal ouderenbeleid. Activiteiten in het kader van deze erkenning lanceert de Vlaamse Ouderenraad onder de noemer Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal.

Die ondersteuning bestaat uit:

  • Regionale vormingen
    Via vrijwilligers met praktijkervaring binnen ouderenraden geven we vormingen aan ouderen die zich inzetten in lokale ouderenraden. Die vormingen kan je volgen via de regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) en de regionale afdelingen van ouderenverenigingen. Enkele voorbeelden van de vormingen zijn ‘Sleutel aan het beleid’, ‘Cultuurparticipatie op latere leeftijd’ en ‘Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018’.
  • Deze website www.ouderenraden.be met onder andere een inspiratiedatabank met goede voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie.
  • De barometerbevraging
    Via een jaarlijkse vragenlijst bevragen we de lokale ouderenraden over hun werking, tevredenheid en toekomstwensen. Dat versterkt de zichtbaarheid van het vele werk dat de ouderenraden samen leveren, en geeft ons richtlijnen voor de ondersteuning die we bieden.
  • Studiedagen over actuele thema’s binnen het lokaal ouderenbeleid.