Over Lokale Ouderenraden

De Vlaamse Ouderenraad is ervan overtuigd dat ouderenraden een cruciale rol spelen voor de inspraak en participatie van ouderen in de gemeente. Ze brengen wensen en noden tot bij het gemeentebestuur. En ze denken na over hoe het lokaal beleid goed kan zijn voor de ouderen in de gemeente.

De stem van ouderen in de gemeente

Wil je meer te weten komen over de werking van ouderenraden? Lees dan zeker de brochure ‘De stem van ouderen in de gemeente. Ouderenraden in vraag en antwoord’ die Vlaamse Ouderenraad · Lokaal samenstelde.

Je ontdekt er antwoorden op vragen zoals: Waarom is een ouderenraad zo belangrijk? Hoe gaat hij te werk? Op welke manier verloopt inspraak in gemeenten? Wat zijn enkele nuttige tips? En waar vind je eventueel ondersteuning als lokale ouderenraad? Verder komen heel wat inspirerende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Ondersteuning van de Vlaamse Overheid

De lokale ouderenbeleidsparticipatie wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Ouderenraad en VVSG.

De Vlaamse Overheid zorgt voor ervaringsuitwisseling en informatieoverdracht via regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO). De RPO's uit verschillende regio's komen ook samen in een interregionale stuurgroep (ISO). Enkele ISO's zijn toegetreden lid van de Vlaamse Ouderenraad. 

De Vlaamse Overheid subsidieert de Vlaamse Ouderenraad en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als partnerorganisaties om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid. Ze erkent en financiert bovendien de Vlaamse Ouderenraad voor het geven van advies aan de Vlaamse Regering over het Vlaams beleid.