Memorandum Tervuren

22 Oktober 2018
Verkiezingen

De seniorenadviesraad van Tervuren stelde een memorandum op.

De leden van de seniorenraad willen het gemeentebestuur wijzen op aandachtspunten die te maken hebben met het welzijn van ouderen. Hiervoor maakten ze gebruik van de info aangereikt door de Vlaamse Ouderenraad en van andere memoranda.