Memorandum Lokeren

05 Oktober 2018
Verkiezingen

De 7 Lokerse adviesraden gaven advies in verband met het functioneren van de adviesraden.

Het gezamenlijk memorandum over het functioneren van de adviesraden werd mede onderschreven door volgende adviesraden: Culturele Raad, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Jeugdraad, Milieuraad, Raad voor Toerisme, Welzijnsraad en Seniorenraad.

Verschillende partijen namen deel aan een debatavond. Eén partij heeft de seniorenraad bovendien uitgenodigd voor verdere toelichting op het Memorandum.

De uitdagingen waren: prioriteiten bepalen, werkgroepen mobiliseren en coördineren, deadlines halen en duidelijke structuur geven aan de adviezen.