Memorandum Hasselt

25 Oktober 2018
Verkiezingen

De Hasseltse Seniorenadviesraad maakte een memorandum op.

Met het memorandum willen de Hasseltse Senioren zich positioneren als belangrijke groep bewoners waar politiek rekening mee moet gehouden worden. Alle Hasseltse senioren hebben inspraak gehad bij het opstellen van het memorandum.    

De seniorenadviesraad overhandigde het memorandum aan elke Hasseltse politieke partij. Bovendien werkt het stadsbestuur enthousiast mee om bijvoorbeeld statuten aan te passen en de seniorenraad meer bekend te maken.