Memorandum Ekeren

25 Oktober 2018
Verkiezingen

De seniorenadviesraad van Ekeren stelde een memorandum op.

"Actief ouder worden @ 2180 Ekeren" met het oog op de verkiezingen van oktober 2018. 

Het memorandum is verstuurd naar en besproken met alle politieke fracties in de huidige districtsraad. Het vraagt aandacht voor de noden en wensen van de senioren welke in Ekeren ruim 30% van de kiezers vertegenwoordigen.
Elke partij heeft ons toegezegd om bij de opstelling van hun kiesprogramma en eventueel later in het bestuursakkoord de wensen zoals beschreven in ons memorandum ook daadwerkelijk mee te nemen.    

Dit memorandum is het resultaat van een innig en langdurig samenwerkingsproces van en tussen alle seniorenorganisaties in Ekeren.