Memorandum Bonheiden

25 Oktober 2018
Verkiezingen

De seniorenraad van Bonheiden stelde een memorandum op.

Het opstellen van het memorandum was een samenwerking van de verschillende ouderenverenigingen in de Gemeentelijke seniorenraad. Het memorandum heeft heel wat weerklank gevonden in de gemeente. De verschillende lokale ouderenverenigingen leerden mekaar beter kennen en gingen beter met elkaar samenwerken.

Bovendien heeft het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van dit memorandum beslist om in 2019 over te gaan tot de organisatie van een ouderenbehoeftenonderzoek.