Memorandum Bierbeek

22 Oktober 2018
Verkiezingen

De welzijnsraad en ouderenraad van Bierbeek maakten samen een memorandum op.

Om tot het memorandum te komen is er een samenwerking aangegaan tussen adviesraden en lokaal bestuur. Concreet vond een intense bespreking binnen de beide adviesraden plaats, een bevraging bij het Sociaal Team OCMW en een welzijnsenquête via het gemeentelijk infoblad.

De eindversie van het memorandum werd gepresenteerd aan de huidige gemeenteraad en OCMW-raadsleden en de politieke partijen van Bierbeek. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt het memorandum verder opgevolgd bi jde samenstelling van de nieuwe gemeenteraad.