Memorandum Ardooie-Koolskamp

05 februari 2019
Verkiezingen

De seniorenadviesraad (SAR) Ardooie-Koolskamp werkte, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018, een memorandum uit. Om dat in de kijker te zetten organiseerden de leden een persconferentie.

Voor de totstandkoming van het memorandum werd vertrokken vanuit het ouderenbehoefte-onderzoek dat in 2008 uitgevoerd was in de gemeente. 1 op 5 ouderen heeft toen zijn mening gegeven over de thema’s wonen, zorg, mobiliteit, veiligheid, vereenzaming, vrijetijdsbesteding, inspraak, informatie en leefbaar inkomen. Een werkgroep binnen de SAR heeft het toenmalig onderzoek onderworpen aan een SWOT-analyse en vervolgens een actieplan voorgesteld.

In een volgende fase werden ook de verschillende ouderenverenigingen die actief zijn in de gemeente aangesproken. De verenigingen ontvingen de checklist leeftijdsvriendelijke gemeenten en konden aangeven waar volgens hen de prioriteiten voor toekomstig beleid met een impact op ouderen moesten liggen.

Ten slotte werd het memorandum uitgewerkt door de ouderenraad. De speerpunten waren:

  • Hindernissen wegwerken op vlak van mobiliteit en openbare ruimte
  • Ardooie zet zich in om armoede en kwetsbaarheid bij ouderen te verminderen
  • Breng de buurt in beweging
  • Zorg dat elke senior in een kwalitatieve en aangepaste woning kan wonen
  • Investeer door samenwerking in de realisatie van een volwaardig zorgcontinuüm, van ondersteuning aan huis tot residentiële ouderenzorg

Na het doorlopen van dit uitgebreide proces, moest het memorandum ook de nodige aandacht krijgen. De ouderenraad besloot daarom een persconferentie te geven om het memorandum voor te stellen en toe te lichten. Het lokaal bestuur werd uitgenodigd, samen met de voorzitters van elke politieke partij die actief is in de gemeente. Het memorandum werd gelanceerd, samen met de vraag om de noden en wensen van de ouderen op te nemen in de partijprogramma’s. Ten slotte formuleerde de ouderenraad de wens om van Ardooie een actieve, aangename en zorgzame gemeente voor ouderen te maken.