Knelpuntenwandelingen in Hove

22 Oktober 2018
Mobiliteit & toegankelijkheid

Knelpuntenwandelingen door de ouderenadviesraad van Hove.

In 2015 was het thema van de Ouderenweek ‘Mobiliteit en openbare ruimte’. Het hele jaar werkte de Hovense Ouderenadviesraad rond dit thema. 

Een werkgroep organiseerde twee knelpuntenwandelingen: een in het centrum en de Bloemenwijk en een in de Vredewijk. De wandelingen waren voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden van de Ouderenadviesraad. Aan de hand van een checklist werden per straat de knelpunten geïnventariseerd.

Nadien werden de bevindingen en meest voorkomende problemen bekend gemaakt via een presentatie in het dienstencentrum. Burgemeester en schepenen waren ook aanwezig. Later vormden de bevindingen het uitgangspunt voor een advies.