Knelpuntenwandelingen en -fietstochten in  Kalmthout

22 Oktober 2018
Mobiliteit & toegankelijkheid
hellend vlak

Om de toegankelijkheid van openbare wegen en gebouwen te geranderen, organiseert de ouderenraad van Kalmthout jaarlijks een knelpuntenwandeling en -fietstocht.

Doel is het verhogen van de toegankelijkheid van openbare wegen en gebouwen en de realisatie van meer toegankelijke straten, voetpaden, en toegankelijke openbare gebouwen.
Er is een goede samenwerking met het gemeentebestuur: de burgemeester en de bevoegde schepenen nemen vaak deel, net zoals de medewerkers van de dienst openbare werken en/of mobiliteit. 

Voor de organisatie van de knelpuntenwandelingen en -fietstocht werd bovendien samengewerkt met het gemeentebestuur (bestuursleden, diensten openbare werken en dienst mobiliteit). Ook organisaties zoals Samana, de woonzorgcentra en DVC Sint Jozef zijn betrokken. Heel wat mensen gaan mee op stap met de rolstoel. 

Realisaties waar de initiatiefnemers voor ijveren: automatische schuifdeuren aan gemeentehuis en gemeentelijk zwembad. De realisatie van hellend vlak aan bibliotheek kreeg al vorm en er kwam ook een automatische schuifdeur aan de gemeentelijke bibliotheek.