Inspraak bij nieuwe vervoerregioplannen

17 april 2020
Mobiliteit & toegankelijkheid

Door de omslag naar basisbereikbaarheid krijgen lokale besturen meer inspraak in de regionale vervoersplannen. Afgevaardigden van de lokale besturen zetelen samen in de vervoerregioraad. De schepen van mobiliteit in Gooik besloot om ook te rade te gaan bij de lokale ouderenraad van Gooik. Hij vroeg de raad om vanuit het standpunt van de Gooikse ouderen enkele opmerkingen te formuleren op de plannen om het vervoersaanbod van De Lijn te wijzigen.

‘In onze gemeente is er een stelplaats van De Lijn,’ vertelt Maurice Sirjacobs, voorzitter van de Gooikse ouderenraad. ‘Gooik is dus een knooppunt voor verschillende buslijnen uit de hele regio. Vanuit de lokale ouderenraad hebben we voor verschillende buslijnen opmerkingen doorgespeeld aan de schepen. Hij heeft onze opmerkingen meegenomen naar een overleg met de burgemeesters van het Pajottenland. Op basis van de input uit de verschillende gemeenten zijn ze tot een gemeenschappelijk standpunt gekomen. Ze hebben hun ideeën mogen verdedigen op de vervoerregioraad, maar hun visie bleek haaks te staan op die van De Lijn. Voorlopig is er dan ook nog geen akkoord over de nieuwe vervoerregioplannen.’