Digi-Ateljee in Blankenberge

28 januari 2019
Leren & digitale inclusie
Logo Digi-Ateljee

Dat een ouderenraad waardevolle en langlopende initiatieven uit de grond kan stampen, bewijst het project Digi-Ateljee in Blankenberge. Digi-Ateljee ging in 2004 van start, toen nog onder de naam ‘Computerspreekuur’, en blijft ook vandaag digitale hulp en vorming aanbieden aan ouderen.

De ouderenraad van Blankenberge merkte dat er op zijn vergaderingen ook problemen van digitale aard besproken werden. Ze maakten de bedenking dat ook andere ouderen wellicht met digitale vragen zaten. Vanuit deze bedenking ontstond het idee om een informatie- en vormingsaanbod te voorzien voor de seniorenbevolking van Blankenberge. Met als doel de ouderen in Blankenberge kennis te laten maken met de digitale wereld, werden in de stedelijke bibliotheek inleidende cursussen georganiseerd, maar ook grootschalige sessies rond gsm, pc, digitale televisie, …

Het project wisselde doorheen de jaren enkele keren van naam en locatie, maar het blijft tot op de dag van vandaag bestaan. Er worden kortlopende lessen georganiseerd rond pc-, tablet- en smartphonegebruik tegen een heel democratische prijs. Daarnaast kunnen de ouderen dagelijks (van 14 tot 16 uur) gratis terecht bij Digihulp om hun digitale problemen op te lossen.

De ouderenraad van Blankenberge heeft het project inmiddels overgedragen aan een groep enthousiaste vrijwilligers, maar draagt het initiatief vanzelfsprekend nog steeds een warm hart toe. De vrijwilligers kunnen dan ook rekenen op de hulp van de ouderenraad voor de verspreiding en promotie van hun digitaal programma.