Werking ouderenraden
In maart 2022 startte Sacha als eerste regiomedewerker bij de Vlaamse Ouderenraad. En nu, enkele maanden later, mogen we ook Karien en Mitta tot onze poule van regiomedewerkers rekenen. De dames helpen de ISO’s en RPO’s in het versterken van inspraak van ouderen in het lokale beleid. Maar wat doen die twee platformen eigenlijk? En wat houdt de ondersteuning exact in? Onze drie regiomedewerkers leggen het je graag uit.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Van maart 2022 tot februari 2024 willen meer dan 100 projecten in Vlaanderen en Brussel ervoor zorgen dat hun buurt omgetoverd wordt tot een zorgzame buurt. Een buurt waar iedereen zich thuisvoelt, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte.  Daarvoor krijgen ze ondersteuning van de Vlaamse overheid. Om meer te weten te komen over het doel van Zorgzame Buurten, ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met drie projecten uit verschillende regio’s. We schotelden de initiatiefnemers elk drie snelle vragen voor, om inzicht te krijgen in hun ambities.
lees meer
Zorg & Gezondheid
In februari kwam Mariette (89) lelijk ten val. Gelukkig kreeg het voorval haar niet klein. Integendeel, ze deed enkele aanpassingen in haar woning om vallen in de toekomst te voorkomen, en riep hulp in van zorgprofessionals. Mariette vertelt moedig over haar val en de fysieke en mentale gevolgen ervan.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en de Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) over. In die platformen wisselen lokale ouderenraden en ouderenverenigingen informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid. Daarmee komt er een nieuwe dynamiek, die moet leiden tot een sterkere inspraak op lokaal én Vlaams niveau.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Koekelare, een West-Vlaamse gemeente, organiseert sinds 2017 kwetsbaarheidsmetingen. Met zo’n meting wil het Sociaal Huis de strijd aangaan tegen vereenzaming bij ouderen. Een initiatief waar de Vlaamse Ouderenraad graag meer over wil weten. Daarom gingen we in gesprek met Stijn Ramboer, schepen van senioren en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Een mantelzorger zorgt op regelmatige basis voor een zorgbehoevende partner, een (schoon)ouder, een kind, een buur of een goede vriend. Er bestaan verschillende premies waar een zorgvrager of een mantelzorger recht op heeft, maar elke premie kent voorwaarden en aanvraagprocedures. Ook stad Mechelen voorzag een mantelzorgpremie voor Mechelse mantelzorgers. Maar recent besliste de stad om mantelzorgers niet enkel financieel te ondersteunen.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Minister van Welzijn Wouter Beke lanceerde midden vorig jaar een oproep om projecten rond zorgzame buurten te financieren. Het doel? Zorgzame buurten verder uitbouwen via partnerschappen met onder andere lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties. Alsook via het bieden van coaching en ondersteuning aan de geselecteerde projecten. Maar wat houdt die ondersteuning precies in?
lees meer
Zorg & Gezondheid
In 2016 nam toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen contact op met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hij vroeg hen om een referentiekader uit te schrijven rond goede dementiezorg. Sinds 2019 maakt de overheid ook budget vrij voor het coachen van zorgvoorzieningen in de thematiek. Dit jaar krijgen 20 zorgorganisaties de kans om het referentiekader uit te proberen in hun organisatie. Herlinde Dely zat als stafmedewerker kwaliteit en zorg bij het Vlaams Expertisecentrum Dementie mee aan de knoppen bij het project.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Een dementievriendelijke gemeente is geen label dat je bekomt wanneer je een bepaalde checklist hebt afgevinkt. Het is wél een langdurig engagement van je gemeente om meer dementievriendelijk te zijn. Dementievriendelijkheid is een voortdurend proces. Ook maatwerk maakt daar deel van uit, en daarbij kan je als ouderenraad verschillende rollen opnemen. Door een duidelijke oproep te doen aan het lokaal bestuur, door met verschillende partners aan de slag te gaan, of door aan verbindende projecten, adviezen en acties te werken.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Foton is een Regionaal Expertisecentrum Dementie dat mensen met dementie en hun naasten op weg helpt.
lees meer