Zorg & Gezondheid
Net voor de coronacrisis uitbrak, voerde stad Hasselt een ouderenbehoefteonderzoek uit. Verschillende vrijwilligers gingen langs bij de ouderen in de stad met een uitgebreide vragenlijst. Zo’n 800 mensen namen deel aan het onderzoek. Eind maart 2021, toen de coronacrisis volop aan de gang was, lichtte de stad de resultaten toe in een online seniorencongres. Schepen Dymfna Meynen en voorzitter van de Hasseltse seniorenadviesraad Pierre Reynders geven ons inzicht in de belangrijkste bevindingen.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Van sensibiliseren tot actief meehelpen in vaccinatiecentra: verschillende ouderen stropen tijdens de COVID-19-pandemie hun mouwen op en zetten zich vrijwillig in voor hun medeburgers. De ouderenraden in Heist-op-den-Berg, Dilbeek, Wingene en Eeklo vertellen trots over hun vaccinatie-initiatieven.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Geïnspireerd door het Nederlandse 'ouderenvriendelijk ziekenhuis' wou AZ Nikolaas meer aandacht voor ouderen creëren. Het ziekenhuis in Sint-Niklaas sloeg de handen in elkaar met de lokale ouderenraad en zette een inspirerend participatietraject op.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Een van de leidende principes van de hervorming is dat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood centraal moet staan. Hij heeft in de eerste plaats de regie over zijn eigen zorg in handen, maar krijgt ook een stem in de algemene organisatie van de eerstelijnszorg.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Er verandert momenteel heel wat in de organisatie van de eerstelijnszorg. Oude samenwerkingsinitiatieven verdwijnen, nieuwe structuren worden ingericht. We lichten de belangrijkste veranderingen toe en laten je kennismaken met de nieuwe organisatie van de eerste lijn.
lees meer
Zorg & Gezondheid
De hervorming van de eerstelijnszorg kondigt zich al lange tijd aan. Maar wat is die eerste lijn juist en waarom is een hervorming noodzakelijk?
lees meer
Zorg & Gezondheid
Vlaanderen telt vele mantelzorgers, mensen die een dierbare zorgbehoevende de nodige zorg en hulp bieden. Als gevolg van factoren zoals de vergrijzing en beleidskeuzes, zal er de komende jaren meer vraag zijn naar mantelzorg. Maar mantelzorg opnemen is niet gemakkelijk. Daarom is er nood aan degelijke ondersteuning. Het coachingsprogramma Mantelkracht van VONK3 van de Thomas More Hogeschool speelt hierop in.
lees meer