De mobiele mantelzorgwoning

Wonen
mobiele mantelzorgwoning

Een rolstoeltoegankelijke woning die in de tuin geplaatst kan worden om de persoon met een zorgvraag in de nabijheid te brengen van de persoon die de zorg biedt: in stad Gent kan het! Els Devriendt, stafmedewerker OCMW Gent, geeft ons meer uitleg.

Meer dan 100 geïnteresseerden

Stad Gent verkreeg provinciale subsidies in het kader van de oproep ‘Experimentele woonvormen’ en kocht hiermee een mantelzorgwoning aan. Die woning die samen met de aanbieder ontworpen werd, is rolstoeltoegankelijk en wordt in eerste instantie als kijkwoning gebruikt. 

Intussen kreeg de zorgwoning in Gent al meer dan 100 geïnteresseerden over de vloer. De bezoekers stellen tal van vragen die de betrokken diensten als input kunnen gebruiken. Al een achttal andere gemeenten contacteerden hen om op de hoogte te blijven van het traject. Ook zij wensen in de toekomst een duidelijk standpunt te kunnen innemen met betrekking tot deze woonvorm. Door op termijn de krachten te bundelen, hoopt stad Gent de realisatie van zo’n mobiele woning in de toekomst eenvoudiger te maken.  

Een duidelijke wetgeving? 

Er waren gesprekken tussen diverse betrokken diensten zoals de dienst zelfstandig wonen, de dienst stedenbouw, de dienst wonen, de dienst toezicht en de dienst burgerzaken om een duidelijk kader op te maken voor deze woonvorm. Wat kan? Wat kan niet? Waarmee moet je rekening houden? En dit binnen bestaande wetgeving en reglementeringen.  

Er bestaat een decreet met betrekking tot zorgwonen of kangoeroewonen, maar dit omvat enkel het creëren van een ondergeschikte woning in een hoofdwoning. Met andere woorden: een mobiele woning in de tuin valt theoretisch gezien niet onder het bestaande decreet zorgwonen.  

Het prijskaartje van de mantelzorgwoning 

Een even belangrijke uitdaging, naast een duidelijk kader, is de betaalbaarheid van zo’n woning. Momenteel worden ze hoofdzakelijk te koop aangeboden. Aan de kijkwoning in Gent hangt een prijskaartje van ongeveer 75 000 euro. Stad Gent wil bekijken of er in de toekomst ook verhuring of leasing mogelijk is. 

Logeer zelf eens in de kijkwoning 

De kijkwoning is volledig operationeel. Ze is aangesloten op elektriciteit, water en riolering. Na de zomervakantie van 2019 kan je de kijkwoning uittesten en er, indien gewenst, overnachten. Alle feedback van de bezoekers en logees kan dan meegenomen worden zodat stad Gent een pionier kan zijn voor deze woonvorm.  


Meer informatie 

Benieuwd? Stuur een mailtje naar zelfstandigwonen@ocmw.gent of bel naar 09 266 93 05.