Aan de slag met het thema wonen!

Wonen
aan de slag met het thema wonen

In maart lanceerde Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de vorming ‘Een sterk lokaal woonbeleid’. In die vorming komen verschillende hefbomen aan bod waarmee lokale ouderenraden en gemeenten aan de slag kunnen gaan, om de woonsituatie van ouderen in de gemeente te verbeteren. Want die voldoet niet altijd aan hun wensen en noden. Hilde, Hendrik, Rik en Corry namen (digitaal) deel aan de vorming. Wij vroegen hen hoe ze in de toekomst met het thema wonen aan de slag gaan. 

Hilde (63), ouderenbeleidscoördinator in Lochristi

Woonsituaties op de radar

“Ik heb wonen altijd al een belangrijk thema gevonden. Ons huis is tenslotte ons tweede lichaam. Samen met de centrumleidster van het Lokaal Dienstencentrum in Lochristi, zet ik in op de woonsituatie van de ouderen in de gemeente. Ik ben ook lid van de ouderenraad en de adviesraad voor personen met een handicap, twee doelgroepen die vaak een aangepaste woning nodig hebben. Recent organiseerde ik al twee infoavonden rond het thema. Dat woonsituaties moeten verbeteren, staat dus al even op de radar.”

Inclusieve samenleving

“In een ideale wereld wordt er bij elke verandering in de ruimtelijke ordening rekening gehouden met ouderen en mensen met een handicap. Ik ijver dan ook voor een samenleving waar iedereen in zijn eigen woning kan blijven wonen, ook mensen in kwetsbare situaties. Zij moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen in een aangename omgeving. Nu kunnen mensen met een rollator of rolstoel vaak de straat niet zelfstandig oversteken, omdat er drempels aanwezig zijn.”

“Een inclusieve gemeente is een gemeente waar ook mensen in kwetsbare situaties kunnen deelnemen aan cultuur, waar ze kunnen rekenen op de juiste zorg en waar ze kunnen leven in een aangepaste woning. Ik vind het ook belangrijk dat generaties samenleven, want ouderen willen ook kinderen en jonge mensen zien. Het zou daarom fijn zijn mochten er in Lochristi in de toekomst meer collectieve woonvormen komen, waar ouderen en jongeren een aantal ruimtes delen. Een gemeenschappelijke tuin, bijvoorbeeld.”

Signalen van adviesraden en rookmelders

“De rol van de ouderenraad in de gemeente is erg belangrijk. Leden van de ouderenraad hebben meestal een groot netwerk. Zij kunnen het lokaal bestuur melden waar er meer aandacht aan besteed moet worden als het op ouderen aankomt. Daar maken we in Lochristi duchtig gebruik van. Maar de rol van de Gecoro, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, was nieuw voor mij. Het is een maatschappelijke adviesraad, maar in Lochristi zit er niemand van de ouderenraad in die adviesraad. Dat zou ik graag veranderen!” “Wat ik ook niet wist, is dat 6 op 10 ouderen geen rookmelder in zijn of haar woning heeft. Dat kwam ook aan bod in de vorming. Nochtans is het hebben van een rookmelder verplicht. Bovendien is het een belangrijke preventie. Daarom zal er nu een artikel over rookmelders verschijnen in ons infoblad, en we gaan ook met het Lokaal Dienstencentrum iets organiseren over het thema.”

Hendrik (62), voorzitter van de seniorenraad in Lede

Verhuizen naar een centrumgemeente

“Het centrum van Lede wordt volledig vernieuwd. Er komt een nieuw dienstencentrum en 22 sociale appartementen voor ouderen. De seniorenraad wil graag advies kunnen geven, zodat er bij de herinrichting van het centrum rekening gehouden wordt met de noden en behoeften van de ouderen in de gemeente. Daarom besloot ik om deze vorming rond wonen mee te volgen.”

“Lede is een landelijke gemeente met vijf deelgemeenten. Omdat veel van die deelgemeenten weinig eigen voorzieningen hebben, verplaatsen de inwoners zich regelmatig naar de centrumgemeente. Maar de busverbinding tussen het centrum en de deelgemeenten is daar helemaal niet op voorzien. Tussen een van de deelgemeenten en de centrumgemeente is er zelfs geen rechtstreekse verbinding voorzien. Veel woningen in Lede voldoen ook niet aan de noden van ouderen. Gelukkig wordt er in het centrum nu wel ingezet op aangepaste woningen. Ik denk dus dat ouderen die zich minder goed kunnen verplaatsen, daarom beter verhuizen naar een centrumgemeente, waar ze wel een aangepaste woning en woonomgeving hebben.”

“Ik vind het de taak van de seniorenraad van Lede om, in samenwerking met het gemeentebestuur, ouderen in te lichten over hun opties, hoe ze hun woning kunnen verbeteren of waar er aangepaste woningen zijn.”

Te vroeg voor collectieve woonvormen

“In de vorming kwamen er veel alternatieve woonvormen aan bod, maar persoonlijk denk ik dat het nog te vroeg is voor collectieve initiatieven. Waar wel interesse voor is, zijn gemeenschappelijke ruimtes die ingericht zijn als ontspanningsruimte of eetruimte. Ook in de nieuwe appartementsgebouwen in onze gemeente komen zulke ruimtes.”

“Weet je wat ik in de vorming trouwens nog geleerd heb? Niemand van de seniorenraad is lid van de Gecoro. Ik ga ervoor zorgen dat de noden van ouderen ook daar aan bod komen!”

Rik Priem (64), schepen van seniorenbeleid in Meulebeke

Diverse mogelijkheden

“Er is al even een vergrijzing van de bevolking aan de gang, en meer en meer ouderen willen ouder worden in hun eigen woning. Maar omdat hun woning niet voldoet aan hun behoeften, moeten er aanpassingen gebeuren. Ik wil een goed zicht hebben op alle mogelijkheden. Daarom besloot ik om deel te nemen aan de vorming. Ik leerde er veel nieuwe woonvormen kennen, want in Meulebeke wordt er nog niet veel ingezet op alternatieve woonvormen. Kangoeroewonen komt wel op, en ook assistentiewoningen zijn aan een opmars bezig.”

Beleidsvisie

“Aangezien ik nog maar sinds december 2020 schepen ben, weet ik nog niet veel over de huidige woonsituatie en toekomstplannen in de gemeente. Ik sta er wel voor open om contact op te nemen met collega-schepenen uit andere gemeenten, en te luisteren naar wat zij zoal doen rond wonen. Ik ben van plan om de informatie uit de vorming te bespreken met onze ouderenraadraad, en te luisteren naar hun ideeën. Ik werk ook nauw samen met een preventiemedewerker, en samen gaan we onderzoeken wat de woonnoden zijn bij de ouderen. Al die verzamelde informatie ga ik bundelen in onze beleidsvisie, zodat de ouderen uit Meulebeke zorgeloos ouder kunnen worden in eigen stad.”

Corry (72), voorzitter van de seniorenraad in Malle

Sterktes en werkpunten

“In Malle bestaan er al verschillende alternatieve woonvormen. Kangoeroewonen is al goed ingeburgerd, er is recent een cohousingproject opgestart, er zijn voldoende woonzorgcentra, sociale woningen en assistentiewoningen. De vorming was nuttig om te kijken op welke vlakken we goed bezig zijn, en op welke vlakken we nog wat werk hebben.”

“Praktijkvoorbeelden van andere gemeenten vond ik zeer boeiend. Daar kunnen we nog veel van leren. En hoewel we in Malle al veel alternatieve woonvormen hebben, was gestippeld wonen toch nog een onbekend begrip voor mij.”

Woonloket installeren

“De seniorenraad heeft in Malle een belangrijke functie. We adviseren de gemeente op eigen initiatief, maar soms vraagt de gemeente ook advies aan ons. Recent nog brachten we op vraag van de gemeente een advies uit over tijdelijke, zelfstandige zorgunits. De seniorenraad informeert bovendien ouderen over mogelijke hulpbronnen.”

“Iets dat mij tijdens de vorming enorm interesseerde, was het idee van een woonloket waar ouderen met al hun vragen over het thema wonen terechtkunnen. Malle heeft al een ‘EnergieK Woonloket’, waar mensen terecht kunnen voor alle vragen rond wonen en renoveren. Momenteel wordt dat loket vooral gebruikt voor informatie over hernieuwbare energie en waterbesparing. Voor ouderen zijn de investeringen die daarvoor nodig zijn niet altijd haalbaar. Zij hebben vooral nood aan advies over aangepast, toegankelijk en kwalitatief wonen, en nood aan hulp bij de zoektocht naar de juiste vakman. De vraag is dus: bereikt de gewenste informatie onze ouderen en maken ze er ook gebruik van? Op die vraag wil ik in de nabije toekomst graag een antwoord krijgen!”

Ook interesse in de vorming? Hier vind je meer informatie.