“We zijn ons ervan bewust dat verandering altijd langzaam gaat. En dat is helemaal oké”

Werking ouderenraden
Laakdal

© Uitstap seniorenforum

De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om de stem van ouderen te vertolken. Ook Laakdal startte die zoektocht enkele jaren geleden. De seniorenraad kreeg een nieuwe structuur en gaat sinds een tweetal jaar door het leven als het ‘Forum voor Seniorenwelzijn’. Shari Bamps, senioren- en gezondheidsambtenaar Laakdal, en Freddy Van den Brande, lid van de seniorenraad, nemen ons mee in die verandering.  

De seniorenraad in Laakdal kreeg de naam Forum voor Seniorenwelzijn. Hoe is dat hervormingstraject ontstaan? 

Bamps: “In 2021 wilde de gemeente Laakdal alle adviesraden nieuw leven inblazen. Niet alleen de seniorenraad dus, maar ook de cultuurraad en de sportraad bijvoorbeeld. De gemeente ontwikkelde daarvoor een participatiereglement, met één vaste structuur waar raden zich aan moesten houden. En om de structuur van de raden ook naar de buitenwereld toe uniform te houden, werd er beslist om de raden te hervormen tot fora. Laakdal heeft nu dus een ‘Forum voor Seniorenwelzijn’, een ‘Klimaatforum’, een ‘Cultuurforum’ en een ‘Sportforum’. Op zich doet een forum hetzelfde als een raad. De nieuwe naam wil vooral duidelijk maken dat elk forum dezelfde regels heeft, en op dezelfde ondersteuning kan rekenen.” 

Wat hopen jullie met de hervorming te bereiken? 

Bamps: “Naar aanleiding van de omvorming van de raad naar het forum, stelden we zelf ook een nieuw huishoudelijk reglement op voor het forum. Dankzij dat intern reglement kunnen we in die nieuwe structuur nog steeds onze eigen accenten leggen. Daarin namen we op dat het Forum voor Seniorenwelzijn met werkgroepen wilde werken. Want de eerdere seniorenraad was vooral een praatgroep. We wilden dat de hervorming van de raad er ook voor zou zorgen dat er meer activiteiten georganiseerd zouden worden. En dat er meer aandacht zou gaan naar het schrijven van adviezen.” 

Hoe is zo’n forum opgebouwd?  

Bamps: “Het forum bestaat nu uit een kerngroep met een 10-tal leden. Een aantal leden zijn vertegenwoordiger in een werkgroep. Zo stroomt de informatie uit de werkgroepen vlot door naar de kerngroep, en omgekeerd. Er zijn werkgroepen rond mobiliteit, vrije tijd, communicatie en zorgen voor morgen. Die laatste werkgroep behandelt thema’s als dementie en levenseinde.” 

“Door met werkgroepen te werken, kunnen we mensen aantrekken die zich tijdelijk willen inzetten voor een afgebakend thema."

Shari Bamps, senioren- en gezondheidsambtenaar

“Door met werkgroepen te werken, kunnen we mensen aantrekken die zich tijdelijk willen inzetten voor een afgebakend thema. Op die manier hopen we de participatie van het forum te bevorderen. En we hebben de werkgroepen ook opengesteld voor het brede publiek. Vroeger waren de leden van de seniorenraad vooral afgevaardigden van verenigingen. Maar doordat de werkgroepen open zijn, kan iedereen zich kandidaat stellen om bij een werkgroep aan te sluiten.” 

Van den Brande: “De thema’s van de werkgroepen zijn opgesteld na een bevraging bij de 60-plussers in Laakdal over ouder worden in een landelijke gemeente. Zo’n 80 inwoners hebben de bevraging ingevuld. Daaruit bleek dat velen de communicatie in de gemeente niet helder vonden. Het gemeentelijk infoblad werd door de oudere inwoners niet altijd gelezen, omdat het lettertype bijvoorbeeld voor velen te klein is. Daarom is er een werkgroep communicatie opgericht. De werkgroep is momenteel bezig met de opmaak van de vierde editie van het seniorenmagazine, Laakdal Plus. Dat magazine wordt geschreven door én voor senioren, en werd door de lezers positief onthaald.” 

“Er werd ook een werkgroep mobiliteit in het leven geroepen. Laakdal is een landelijke, uitgestrekte gemeente, en daardoor is het niet mogelijk om overal in de gemeente te geraken met het openbaar vervoer. En bovendien zijn er weinig ouderen in Laakdal die het openbaar vervoer alleen durven nemen. De werkgroep werkt momenteel een buddywerking uit. Een buddy is een vrijwilliger die, samen met iemand die onbekend is met het openbaar vervoer, de tram, bus of trein neemt.” 

De nieuwe structuur is nog volop in ontwikkeling. Wat staat er nog op de planning? 

Bamps: “Klopt. De werking van de werkgroepen staat nog niet op punt. De werkgroep vrije tijd moet bijvoorbeeld echt nog aangemoedigd worden om activiteiten te organiseren. En we willen ook de samenwerking tussen het forum en het lokaal dienstencentrum in de gemeente bevorderen. Zodat ook de aanwezigen in het dienstencentrum ons leren kennen, en samen met de leden van het forum aan activiteiten kunnen deelnemen. De coördinator van het lokaal dienstencentrum zal daarom binnenkort aansluiten bij vergaderingen van de kerngroep. En ook het geven van advies aan het lokaal bestuur staat nog in de kinderschoenen.” 

“Het valt ons op dat de leden van de werkgroepen het moeilijk vinden om na te denken over verandering. Velen weten wel wat er beter kan in de gemeente, maar ze weten niet hoe dat aangepakt kan worden."

Freddy Van den Brande, lid van de seniorenraad

Van den Brande: “Het valt ons op dat de leden van de werkgroepen het moeilijk vinden om na te denken over verandering. Velen weten wel wat er beter kan in de gemeente, maar ze weten niet hoe dat aangepakt kan worden. We proberen de leden echt te stimuleren om daarover na te denken, want door adviezen uit te denken kunnen we de wisselwerking tussen het forum en het lokaal bestuur aansterken.” 

Bamps: “Maar we zijn ons ervan bewust dat verandering altijd langzaam gaat. En dat is helemaal oké. We geven iedereen de tijd om aan de nieuwe werking van het Forum voor Seniorenwelzijn te wennen.” 

Meer lezen over nieuwe vormen van ouderenraden? Klik dan door naar ons dossier.