Zorgzame Buurt: Knokke-Heist wil inwoners toeleiden naar de juiste zorg

Welzijn & Sociaal contact
knokke-heist koffieklets

© Buurtzorg 2.0

Buurtzorg 2.0, het Zorgzame Buurtenproject van Knokke-Heist, zet in op vroege detectie van hulp- en zorgvragen. Het project richt zich op alle mensen die in de gemeente wonen, leven en werken. Want het zorg- en ondersteuningsaanbod? Dat bestaat al. Alleen vinden mensen de weg ernaartoe niet.  

Waarom willen jullie van Knokke-Heist een Zorgzame Buurt maken? 

Karen Moonen, verantwoordelijk Buurtzorg 2.0: “Inzetten op buurtzorg is in Knokke-Heist is niet nieuw. In 2019 ging ons Sociaal Huis in zee met de Vrije Universiteit Brussel. Twee jaar lang pasten we samen met de universiteit methodieken toe in twee specifieke wijken in Knokke-Heist, om van die wijken een Zorgzame Buurt te maken. Dat traject ervaarden we als positief. Daarom hebben we ook geen seconde geaarzeld om onze schouders te zetten onder het Zorgzame Buurtenverhaal van de Vlaamse overheid. Dat project is een mooi vervolg op het eerdere traject. Met ‘Buurtzorg 2.0’ willen we ook de andere wijken in de gemeente onder handen nemen.” 

"Knokke-Heist is een unieke gemeente. Veel mensen verhuizen op oudere leeftijd naar de kust. Ze hebben hier geen sociaal netwerk, en geen vaste zorgondersteuning."

Karen Moonen, Buurtzorg 2.0

“Of het een uitdaging is om van onze gemeente een Zorgzame Buurt te maken? Ja. Knokke-Heist is een unieke gemeente. Hier wonen er bijvoorbeeld heel wat tweedeverblijvers. En in de winter staat de helft van de woningen en appartementen leeg, terwijl je hier in de zomer over de koppen kan lopen. Bovendien verhuizen veel mensen op oudere leeftijd naar de kust. Ze hebben hier geen sociaal netwerk, en geen vaste zorgondersteuning. Al die elementen maken ons Zorgzame Buurtenproject extra uitdagend, maar ook erg nodig.” 

Leren jullie veel bij van de andere Zorgzame Buurtenprojecten? 

Moonen: “Ja. Dat contact met de andere projecten beschouw ik als een groot voordeel. Dankzij dit project heb ik bijvoorbeeld contact met de andere kustgemeentes, die op dezelfde moeilijkheden botsen als Knokke-Heist. Maar ook van gemeentes die niet aan de kust gelegen zijn, leer ik veel bij. We moeten het warm water niet uitvinden, hé. Van de succesverhalen van en drempels bij anderen kunnen we veel leren.” 

“Dankzij de Vlaamse overheid kunnen we bovendien vormingen en bijscholingen volgen. Ook dat zie ik als een pluspunt. Op die momenten leren we van experten bij over specifiek thema’s.” 

"Van de succesverhalen van anderen kunnen we leren, en tegelijk is het leerrijk om te horen op welke drempels anderen botsen.” 

Karen Moonen, Buurtzorg 2.0

Hoe bevorderen jullie de detectie van hulp- en zorgvragen van inwoners? 

Moonen: “In elke wijk in Knokke-Heist heb ik zo’n twee à vier buurtbewoners aangesteld als buurtambassadeur. Vaak gaat het om geëngageerde mensen die al een bekend gezicht waren in de buurt. Die volgen dan een korte opleiding. Ze zijn de ogen en de oren van de wijk. Het zijn mensen die er wonen, leven of werken en dus veel signalen opvangen. Ze zien het bijvoorbeeld als er iemand de rolluiken al een tijdje niet heeft opgetrokken."

“Ook lokale handelaars en apothekers hebben die signaalfunctie. Bij hen liggen er bovendien hulpkaartjes. Heeft iemand een vraag? Dan noteert hij of zij die samen met de gegevens op dat hulpkaartje. Via de lokale handelaar komt dat dan bij ons terecht. Door die wijkambassadeurs en de lokale handelaars krijgen we dus weet van hulpvragen die anders nooit tot bij ons zouden raken.” 

“We werken ook een sterk partnernetwerk uit. Eerstelijnsdiensten zoals huisartsen, paramedici, ziekenhuizen en OCMW’s, en ook de collega's van de dienst algemene hulpverlening, ons Thuiszorgplatform en ons Infopunt zijn de belangrijkste partners. Zij helpen ons om al die hulpvragen op te lossen. En ook met de lokale ouderenraad werken we sterk samen, want ook zij vangen signalen van inwoners op.” 

Wat hoop je met Buurtzorg 2.0 te bereiken? 

Moonen: “Met Buurtzorg 2.0 willen we ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun huidige woning kunnen blijven. Sommige mensen kunnen perfect zelfstandig wonen, maar hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij het buitenzetten van hun vuilbak. Anderen kunnen geen zware boodschappen dragen. Nog anderen kunnen hun was niet langer zelf doen. Met Buurtzorg 2.0 kunnen we hulp zoeken voor die mensen. Soms burenhulp, soms ondersteuning via een thuiszorgdienst. Elke hulpvraag is uniek, en elke oplossing dus ook.” 

"We willen ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk in hun huidige woning kunnen blijven."

Karen Moonen, Buurtzorg 2.0

“Maar hoe hard we ook ons best doen, àlle inwoners bereiken is echt onmogelijk. Zelfs met de ambassadeurs komen nog steeds niet alle hulpvragen tot bij ons. Ons doel is dat ooit iedereen de weg naar hulp vindt. En daar gaan we ook in de toekomst op blijven inzetten.” 

Benieuwd naar meer Zorgzame Buurtenprojecten? Neem hier een kijkje.